Severný Zzig Zzag

Tri rovnobežné hrebene. Vysokohorské lúky s parádnymi výhľadmi. Návrat ku koreňom MTB.


Lesná cesta / Forstweg / Dirt 26 km 57 %

Chodník / Pfad / Trail 19 km 41 %

Asfalt / Asphalt / Tarmac 9 km 20 %

Túra logicky spája viaceré excelentné geografické ciele do jediného vzrušujúceho bikerského zážitku. Kľučkujúc rovnobežkovým smerom sem a tam vzdušnými hrebeňmi sa presunieš od koryta rieky Hron až na hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Pozri na mapu a hneď pochopíš ten názov. Pleše, Vlačuhovo, Kečka. Vrcholy, horské lúky a hrebene v jednom. Užiješ si nádherné výhľady, výborné singláče a parádne zjazdy v lone divokej prírody.

Tour photos