verejné obstaravanie

Výzva na predloženie ponuky – ebike

Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom – ebike

Dátum zverejnenia: 25.01.2022

Kúpna zmluva s víťazným uchádzačom

Výzva na predloženie ponuky – Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku - 26.5.2022

Dátum zverejnenia: 1.6.2022

 

 


Vyhodnotenie verejného obstarávania - Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku

Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom - Mobilná outdoorová základňa Banskobystrického geomontánneho parku